In de categorie Relevante organisaties is informatie te vinden over organisaties die zich op een bepaalde manier bezighouden met het thema diversiteit en diabetes. 
-----------------

Stichting DIEP biedt betrouwbare informatie over diabetes type-2 in acht hoofdstukken

Diabetesvereniging Nederland (DVN) behartigt de belangen van mensen met diabetes

Huisarts-migrant.nl is van het NHG en Pharos voor huisartsen en andere zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

InEen wil de organisatiegraad van de eerste lijn verhogen. En eerstelijnszorgorganisaties versterken

Kenniscentrum Sport & Bewegen zet zich in voor de toepassing van praktische en wetenschappelijke kennis op het gebied van sport en bewegen.

Kennispleinchronischezorg.nl biedt praktijkgerichte informatie over zorg voor chronisch zieken in de 1e lijn: zelfmanagement, zorgplannen, wijkgerichte zorg, e-health en persoonsgerichte zorg

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) behartigt de belangen van bijna 11.000 huisartsen en huisartsen in opleiding in Nederland en ondersteunt de leden

Medisch Centrum Haaglanden - algemeen ziekenhuis

Medisch Centrum Slotervaart - algemeen ziekenhuis

De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) is koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen

Patiëntenfederatie Nederland (NPCF) verstevigt de positie van patiënten in de spreekkamer en in het zorgstelsel

De NVvPO is dé belangenvereniging voor alle praktijkondersteuners 

Oefenen.nl is een website voor mensen die interactief en laagdrempelig aan de slag willen met het verbeteren van hun basisvaardigheden, ook t.a.v. gezondheid

Pharos ondersteunt landelijke en lokale partijen met kennis en expertise bij het terugdringen van de gezondheidsverschillen en bij het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de (gezondheids) zorg en preventie van mensen met een laag opleidingsniveau, beperkte gezondheidsvaardigheden of migranten- of vluchtelingenachtergrond

PRISMA staat voor PRo-actieve Interdisciplinaire Self-MAnagement en is een groepseducatieprogramma speciaal ontwikkeld voor mensen met diabetes type 2

Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) bevordert de kwaliteit en continuïteit van het apotheekteam van de openbare apotheek

Stichting Lezen & Schrijven zet zich in om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen

De Voorlichters Gezondheid dragen op laagdrempelige wijze kennis over naar patiënten en hun behandelaars. De aandacht gaat uit naar bewoners van achterstandswijken

Vilans is een kenniscentrum voor langdurende zorg, wil deze blijvend verbeteren

Op Voedingscentrum.nl vind je onafhankelijke informatie over gezond eten, veilig eten en duurzaam eten

Deel deze pagina