Deze website biedt behandelaars in de 1e en 2e lijn handvatten om in de spreekkamer te gebruiken voor de zorg aan mensen met een migratieachtergrond, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden of mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. De tools helpen bij het begrijpelijk maken van informatie, bij de vertaalslag van medische voorlichting naar de dagelijkse praktijk en geeft inzicht in culturele verschillen. Zo kunt u samen met uw diabetespatiënt die zorg bieden die het beste past bij de persoonlijke situatie.

De NDF wil zorg en ondersteuning op maat realiseren voor alle mensen met (een hoog risico op) diabetes én hun behandelaars. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Als informatie niet goed overkomt, niet begrepen wordt door taalproblemen of er zijn cultuurbarrières, is er meer nodig om passende diabeteszorg te verlenen. Zorg op maat begint met een goed gesprek. Diversiteitindiabetes.nl biedt daarvoor tools en achtergrondinformatie.

Deel deze pagina