De NDF wil zorg en ondersteuning op maat realiseren voor alle mensen met (een hoog risico op) diabetes én hun behandelaars. Als informatie niet goed overkomt, niet begrepen wordt door taalproblemen of er zijn cultuurbarrières, is er meer nodig om passende diabeteszorg te verlenen. Diversiteitindiabetes.nl biedt tools en achtergrondinformatie die helpen bij het begrijpelijk maken van informatie, bij de vertaalslag van medische voorlichting naar de dagelijkse praktijk en geeft inzicht in culturele verschillen. Zo kunt u samen met uw diabetespatiënt die zorg bieden die het beste past bij de persoonlijke situatie.