Deze website heeft 6 categorieen
Ook de (on)mogelijkheden tot eigen regie en tot participatie in het zorgproces dragen er aan bij dat deze doelgroep vaak tussen wal en schip valt.