Educatie

Bevat of is video

Herkennen van en effectief communiceren met laaggeletterde cliënten

In deze training leer je met je vragen, informatie en adviezen beter aan te sluiten op het scholings- en taalniveau van de patiënt.

Video duurt 9.47 min

Pharos

Bevat of is video

Begrijpelijke voorlichting en gesprekstechnieken

Voorlichtingsmaterialen en beeldverhalen om te gebruiken in het contact met patiënten.
Aan de hand van praktijk en rollenspel worden goede en foute voorbeelden behandeld

Pharos

Bevat afbeeldingen

Diverse trainingen om effectiever te communiceren met laagopgeleiden, mensen met een migratieachtergrond en vluchtelingen

Trainingen op maat en in opdracht; voornamelijk in company.

Er zijn kosten aan de training verbonden

Pharos

Bevat of is video

Ex-laaggeletterden vertellen hun verhaal

In 15 korte filmpjes over verschillende onderwerpen vertellen taalambassadeurs van Stichting ABC op informele wijze hun verhaal.

Filmpjes duren 2-3 minuten

Pharos

Bestaat uit tekst

Intercultureel vakmanschap in de zorg. Aandacht voor diversiteit

Kennisbundel voor docenten Zorg & Welzijn.
Uitgebreide basis voor praktijken die met deze doelgroep aan de slag willen

Zorg voor Beter

Bevat afbeeldingen

Training Interculturalisatie Diabetes in verschillende culturen

Inzicht krijgen in een andere cultuur is van groot belang voor de behandeling van en voorlichting over diabetes. Deze training helpt daarbij.

De trainers hebben dezelfde culturele achtergrond als de hoogrisicogroepen

Stichting Voorlichters Gezondheid

Bevat afbeeldingen

Aanpak van laaggeletterdheid: herkennen en motiveren

E-learning voor iedereen die in het werk te maken heeft met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Alleen toegankelijk met een account

Stichting Lezen en Schrijven

Deel deze pagina