Materialen voor in de spreekkamer

Bevat afbeeldingen

PratenPlaten: Wat is diabetes (= suikerziekte)?

Uitgebreide voorlichtingsmap die behandelaars in de 1e en 2e lijn handvatten biedt om in de spreekkamer te gebruiken voor de behandeling van en advisering aan patiënten van niet westerse-afkomst en laaggeletterden met diabetes.

Visueel materiaal in eenvoudig Nederlands. Met aanvullende (culturele) informatie voor behandelaars. Klik hier voor de volledige map

NDF

Bestaat uit tekst

Taalzelftest

Met de Taalzelftest kunnen mensen aangeven hoe goed zij bepaalde taalvaardigheden denken te beheersen.

Bruikbaar als de behandelaar de vragen stelt

Stichting Lezen en Schrijven

Bestaat uit tekst

Zorg in eigen hand: Gesprekslijst

Handige tool om inzicht te krijgen in de reden waarom de behandeling moeizaam verloopt of stagneert, of waarom de patiënt adviezen niet opvolgt.

Pharos

Bestaat uit tekst

TolkentelefoonApp voor de zorg

App waarmee voor anderstalige patiënten snel en eenvoudig een tolk kan worden ingeschakeld.

Beschikbaar voor smartphone en tablet en beschikbaar voor Android, iOS en Windows.

TVcN

Deel deze pagina