Achtergrondinformatie

stappenplannen & checklists

Bevat afbeeldingen

Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag

Handvatten voor professionals om op een andere manier in gesprek te gaan met patiënten over hun gezondheid en gedrag.

Vilans

Bestaat uit tekst

Zelfmanagement en beperkte gezondheidsvaardigheden

Handreiking om in de eerstelijnszorg zelfmanagement te ondersteunen bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Villans

Bestaat uit tekst

Handleiding pilotenkaart

Hiermee kan de behandelaar samen met de patiënt bepalen wie welke rol heeft bij het in goede banen leiden van de diabetes.

Gaat uit van vier typen patiënten:
Passagier steward(ess), co-piloot en piloot.

DVN

Bestaat uit tekst

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten.

Coördinatie-platform Zorgstandaarden en Kwaliteits-instituut Ministerie van VWS

Bestaat uit tekst

Factsheet Diabetes en zelfmanagement

Algemene informatie

Pharos

Competenties

Bestaat uit tekst

Trainingshandleidingen Diabetes en Preventie Hart- en Vaatziekten

PRISMA is een effectieve en onderbouwde methodiek om groepseducatie te geven.

Te bestellen

PRISMA – Vumc

Bestaat uit tekst

5 stappen om zelfmanagement te stimuleren

NHG-Zorgmodules Leefstijl
Integrale benadering

NHG

Bestaat uit tekst

Competenties voor zelfmanagement-ondersteuning

Aandacht voor goede zorgrelatie, specifieke competenties voor zelfmanagementondersteuning met interventies en methodieken.

Vilans

Deel deze pagina