De meeste mensen willen meebeslissen over de zorg die zij krijgen. Zij moeten dan wel goed begrijpen wat diabetes inhoudt en welke behandelmogelijkheden er zijn. In deze rubriek vindt u diverse materialen om de participatie te stimuleren van mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden met diabetes. Als zorgverlener kunt u deze tools gebruiken voor het gesprek in de spreekkamer of meegeven aan de persoon met diabetes.

Materialen voor in de spreekkamer

Bevat afbeeldingen

Handreiking Migranten met diabetes

Dit instrument helpt om in gesprek te gaan met de patiënt en samen de barrières voor zelfmanagement in kaart te brengen.

Nu ook beschikbaar in Arabisch, Turks en Engels

NDF

Bevat afbeeldingen

NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie: Mijn Diabetesjaargesprek

Uitwerking van het NDF Gespreksmodel in een serie praktische communicatiemiddelen: een gesprekskaart, een wachtkamerposter en een spreekkamerkaart.

NDF ism kennispartners

Bevat afbeeldingen

NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie: Mijn Gesprek

Generieke versie van het Diabetesjaargesprek voor mensen met co- en multimorbiditeit of andere chronische aandoeningen.

Met voorbereidende gesprekskaart voor patiënten, een wachtkamerposter en een spreekkamerkaart.

NDF ism kennispartners

Bevat afbeeldingen

3goedevragen.nl 

Door 3 goede vragen te stellen kunnen patiënten meebeslissen over de zorg die bij hen past.
Met posters, folders, visitekaartjes en een handleiding.

Gratis proefpakket.

Initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten, V&VN, InEen, LHV en NHG

Bevat of is video

Begin een goed gesprek

Met de input van de patiënt over zijn of haar situatie, wensen en behoeften, en de kennis van de zorgverlener kunnen zij samen beslissen welke zorg het beste past.

Voor patiënt en zorgverlener, met duidelijke tekst en filmpjes

Samen beslissen

Bevat afbeeldingen

Consultvoorbereidings-formulier Leefstijl en welbevinden

Geeft de patiënt en de zorgverlener suggesties voor het gesprek in de spreekkamer.

Met duidelijke tekst en plaatjes

Huisartsen OZL/Zorg voor Beter

Bevat afbeeldingen

Consultvoorbereidingskaart patiënt

Helpt de patiënt bij de voorbereiding van het gesprek met de behandelaar.

Met korte vragen en pictogrammen van onderwerpen als voeding, beweging, stress

Samengesteld uit diverse kaarten van Vilans, DVN, HOZL

Bestaat uit tekst

Hulpmiddelen en tools samen beslissen

E-learning, stappenplannen, handleidingen en materialen die helpen ‘samen beslissen’ (meer) toe te passen in de zorg voor de cliënt.

Zorg voor Beter

Bevat of is video

Terugvraagmethode

Met de terugvraagmethode kun je als zorgprofessional nagaan of jouw boodschap goed is overgekomen.

Website, poster en kaart

Pharos

Bevat afbeeldingen

Informatiekaart Veilige zorg

Deze kaart zet op een rij hoe de patiënt en de huisarts/ziekenhuis samen kunnen werken aan veilige zorg.

Plaatjes met uitleg.

Patiënten-federatie Nederland

Bevat afbeeldingen

Informatiekaart Samen beslissen - tips om een behandeling te kiezen

Kaart met aandachtspunten over hoe je samen een behandeling kiest die past bij de patiënt.

Plaatjes met uitleg.

Patiënten-federatie Nederland

Bevat afbeeldingen

Informatiekaart Samen beslissen - tips om een zorgverlener te kiezen

Kaart met tips over waar de patiënt aan kan denken om de zorgverlener te kiezen die bij hem of haar past.

Plaatjes met uitleg.

Patiënten-federatie Nederland

Achtergrondinformatie

Bestaat uit tekst

Whitepaper persoonsgerichte zorg; Hoe maak je een succes van persoonsgerichte zorg?

De notitie laat zien wat er nodig is aan de kant van zorgverleners, patiënten en de organisatie van de zorg om van persoonsgerichte zorg een succes te maken. Of zoals het paper het noemt: om uw eigen ‘Huis van persoonsgerichte zorg’ te bouwen.

Vilans

Bestaat uit tekst

Handreiking Gezamenlijke besluitvorming

Ondersteunt proces van samen beslissen door behandelaars en patiënten met een chronische aandoening.

Heeft 4 onderdelen: Voorbereiden, Samen doelen opstellen, Samen zorgafspraken maken en Afspraken uitvoeren en evalueren

NHG i.s.m. Ineen, Zuyd, Zorginstituut Nederland, Maastricht University

Bestaat uit tekst

Handreiking Participatie allochtonen in gezondheidsbevordering

Concrete tips, adviezen en voorbeelden voor professionals die aan de slag willen met participatie door een allochtone doelgroep.

Gericht op actieve participatie

NIGZ

Bestaat uit tekst

Handreiking patiëntenparticipatie van migranten

Handreiking om participatie van cultureel diverse groepen te vergroten in onderzoek, kwaliteit en beleid in de zorg.

Pharos, CBO

Bestaat uit tekst

9 tips om samen te beslissen in de spreekkamer

Tips om naast adviseur en behandelaar ook coach te zijn.

De 9 tips zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van Kissling en Hamann (2008) en Van Staveren (2011).

Vilans

Bestaat uit tekst

Factsheet Samen beslissen

Hoe en waarom samen beslissen belangrijk is.

De gegevens komen voort uit literatuuronderzoek en expert-interviews

Patiëntenfederatie

Deel deze pagina