Mantelzorg

Bestaat uit tekst

Zorg voor de mantelzorger

Handreiking om geïsoleerde mantelzorgers van niet-westerse herkomst te bereiken en te ondersteunen.

Met o.a. 14 adviezen om cultuursensitief te werken

Kennisplatform Integratie & Samenleving / Movisie

Bevat afbeeldingen

Mantelzorg migrantenouderen

Informatie over cultureel bepaalde opvattingen over ouder worden, mantelzorg en professionele zorg.

Biedt behandelaars cultuurspecifieke inzichten

Huisarts-migrant.nl 

Bestaat uit tekst

Tips voor niet-westerse cliënten

Over taalbarrières en omgaan met mantelzorgers.

Gericht op behandelaars ouderenzorg, maar is breder inzetbaar

Zorg voor Beter

Bestaat uit tekst

Het ondersteunen van mantelzorgers met verschillende culturele achtergronden

Diverse artikelen met praktijkvoorbeelden.

Movisie

Deel deze pagina