Passende zorg begint met een goed gesprek. Taalbarrières en cultuurverschillen kunnen dit in de weg staan. In de categorie Taal & Cultuur is informatie te vinden over het herkennen van laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden met daarbij tips voor begrijpelijk communiceren, communiceren met anderstaligen en culturele aspecten in de diabeteszorg.

Materialen voor in de spreekkamer

Bevat afbeeldingen

PratenPlaten: Wat is diabetes (= suikerziekte)?

Uitgebreide voorlichtingsmap die behandelaars in de 1e en 2e lijn handvatten biedt om in de spreekkamer te gebruiken voor de behandeling van en advisering aan patiënten van niet westerse-afkomst en laaggeletterden met diabetes.

Visueel materiaal in eenvoudig Nederlands. Met aanvullende (culturele) informatie voor behandelaars. Klik hier voor de volledige map

NDF

Bestaat uit tekst

Taalzelftest

Met de Taalzelftest kunnen mensen aangeven hoe goed zij bepaalde taalvaardigheden denken te beheersen.

Bruikbaar als de behandelaar de vragen stelt

Stichting Lezen en Schrijven

Bestaat uit tekst

Zorg in eigen hand: Gesprekslijst

Handige tool om inzicht te krijgen in de reden waarom de behandeling moeizaam verloopt of stagneert, of waarom de patiënt adviezen niet opvolgt.

Pharos

Bestaat uit tekst

TolkentelefoonApp voor de zorg

App waarmee voor anderstalige patiënten snel en eenvoudig een tolk kan worden ingeschakeld.

Beschikbaar voor smartphone en tablet en beschikbaar voor Android, iOS en Windows.

TVcN

Achtergrondinformatie

Bestaat uit tekst

Toolkit laaggeletterdheid

Toolkit voor de omgang met laaggeletterden in de huisartsenpraktijk.

Informatie, tips en voorbeeldsituaties

LHV

Bestaat uit tekst

Islam en gezondheid

Visie op leven, ziekte en sterven.

Informatie, tips en voorbeeldsituaties

Huisarts-migrant.nl

Bestaat uit tekst

Taal is van levensbelang

Interviews, tips en adviezen om ervoor te zorgen dat mensen zelfredzamer, gelukkiger en gezonder kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Ontwikkeld om communicatie tussen zorgverleners en laaggeletterde patiënten te verbeteren.

Alliantie Taal is van levensbelang

Bevat afbeeldingen

Casussen uit achterstandswijken

Met tips en materialen ter ondersteuning van de benadering en behandeling van mensen die laaggeletterd zijn, moeite hebben met therapietrouw, met vage klachten komen of een andere culturele achtergrond hebben.

Ter ondersteuning van huisartsen

Pharos

Bestaat uit tekst

Toegankelijke praktijk voor iedereen

Stappenplan om de praktijk toegankelijker te maken.

Alleen online te raadplegen

Pharos

Bestaat uit tekst

Factsheet Medicijngebruik bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Veelvoorkomende situaties en tips voor de praktijk.

Met feiten en cijfers

Pharos

Bestaat uit tekst

Checklist 'Observaties in de apotheek'

Bekijkt de apotheek vanuit het perspectief van de laaggeletterde patiënt.

Deze checklist is ook inzetbaar in de huisartsenpraktijk

KNMP

Bestaat uit tekst

Zorg voor laaggeletterden, mensen met een migratieachtergrond en sociaal kwetsbaren

Wetenschappelijke kennis en praktische informatie (tips voor in de spreekkamer, voorlichtingsmaterialen en praktijkvoorbeelden) over deze doelgroepen in één publicatie samengebracht.

Verkrijgbaar via www.nhg.org/winkel.
Kosten: € 46,28 voor leden
NHG € 66,11 voor niet-leden

NHG en Pharos

Bestaat uit tekst

Informatie voor zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid voor mensen met een migratieachtergrond, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Met informatie over: taalbarrières, cultuurverschillen, verschillen in ziekte en behandeling in relatie tot etniciteit, migratie en sociaaleconomische positie.

Voorlichtingsmateriaal in eenvoudig Nederlands en andere talen

Huisarts-migrant.nl

Bestaat uit tekst

Feiten over Laaggeletterdheid

Makkelijk leesbare overzichten & video's met achtergrond/weetjes etc.

Stichting Lezen & Schrijven

Mantelzorg

Bestaat uit tekst

Zorg voor de mantelzorger

Handreiking om geïsoleerde mantelzorgers van niet-westerse herkomst te bereiken en te ondersteunen.

Met o.a. 14 adviezen om cultuursensitief te werken

Kennisplatform Integratie & Samenleving / Movisie

Bevat afbeeldingen

Mantelzorg migrantenouderen

Informatie over cultureel bepaalde opvattingen over ouder worden, mantelzorg en professionele zorg.

Biedt behandelaars cultuurspecifieke inzichten

Huisarts-migrant.nl 

Bestaat uit tekst

Tips voor niet-westerse cliënten

Over taalbarrières en omgaan met mantelzorgers.

Gericht op behandelaars ouderenzorg, maar is breder inzetbaar

Zorg voor Beter

Bestaat uit tekst

Het ondersteunen van mantelzorgers met verschillende culturele achtergronden

Diverse artikelen met praktijkvoorbeelden.

Movisie

Educatie

Bevat of is video

Herkennen van en effectief communiceren met laaggeletterde cliënten

In deze training leer je met je vragen, informatie en adviezen beter aan te sluiten op het scholings- en taalniveau van de patiënt.

Video duurt 9.47 min

Pharos

Bevat of is video

Begrijpelijke voorlichting en gesprekstechnieken

Voorlichtingsmaterialen en beeldverhalen om te gebruiken in het contact met patiënten.
Aan de hand van praktijk en rollenspel worden goede en foute voorbeelden behandeld

Pharos

Bevat afbeeldingen

Diverse trainingen om effectiever te communiceren met laagopgeleiden, mensen met een migratieachtergrond en vluchtelingen

Trainingen op maat en in opdracht; voornamelijk in company.

Er zijn kosten aan de training verbonden

Pharos

Bevat of is video

Ex-laaggeletterden vertellen hun verhaal

In 15 korte filmpjes over verschillende onderwerpen vertellen taalambassadeurs van Stichting ABC op informele wijze hun verhaal.

Filmpjes duren 2-3 minuten

Pharos

Bestaat uit tekst

Intercultureel vakmanschap in de zorg. Aandacht voor diversiteit

Kennisbundel voor docenten Zorg & Welzijn.
Uitgebreide basis voor praktijken die met deze doelgroep aan de slag willen

Zorg voor Beter

Bevat afbeeldingen

Training Interculturalisatie Diabetes in verschillende culturen

Inzicht krijgen in een andere cultuur is van groot belang voor de behandeling van en voorlichting over diabetes. Deze training helpt daarbij.

De trainers hebben dezelfde culturele achtergrond als de hoogrisicogroepen

Stichting Voorlichters Gezondheid

Bevat afbeeldingen

Aanpak van laaggeletterdheid: herkennen en motiveren

E-learning voor iedereen die in het werk te maken heeft met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Alleen toegankelijk met een account

Stichting Lezen en Schrijven

Deel deze pagina