Bevat afbeeldingen

Casussen uit achterstandswijken

Met tips en materialen ter ondersteuning van de benadering en behandeling van mensen die laaggeletterd zijn, moeite hebben met therapietrouw, met vage klachten komen of een andere culturele achtergrond hebben.

Ter ondersteuning van huisartsen

Pharos

Deel deze pagina