Bestaat uit tekst

Zorg voor de mantelzorger

Handreiking om geïsoleerde mantelzorgers van niet-westerse herkomst te bereiken en te ondersteunen.

Met o.a. 14 adviezen om cultuursensitief te werken

Kennisplatform Integratie & Samenleving / Movisie