Bevat afbeeldingen

PratenPlaten: Wat is diabetes (= suikerziekte)?

Uitgebreide voorlichtingsmap die behandelaars in de 1e en 2e lijn handvatten biedt om in de spreekkamer te gebruiken voor de behandeling van en advisering aan patiënten van niet westerse-afkomst en laaggeletterden met diabetes.

Visueel materiaal in eenvoudig Nederlands. Met aanvullende (culturele) informatie voor behandelaars. Klik hier voor de volledige map

NDF