Bestaat uit tekst

Taalzelftest

Met de Taalzelftest kunnen mensen aangeven hoe goed zij bepaalde taalvaardigheden denken te beheersen.

Bruikbaar als de behandelaar de vragen stelt

Stichting Lezen en Schrijven